Святий Архистратиг Михаїл

83922-1Один iз найвищих ангелiв — Архангел Михаїл — полум’янiючи любов’ю до Бога, став на чолi всього ангельського воїнства i закликав його битися з дияволом та всiма слугами його. Вiдтодi вiн — Архистратиг (грецькою мовою — воєначальник) усiх Небесних Сил. Тому на iконах Архангела Михаїла часто зображають з вогненним мечем у руцi як наймогутнiшого захисника Божої слави, служителя iстини, заступника християн, наставника, просвiтителя заблуканих i грiзного протиборника запеклих богозневажникiв.

Акафiст до Св. Архистратига Михаїла є могутньою молитвою про захист вiд ворогiв видимих i невидимих, про благодатну допомогу у боротьбi зi своїми пристрастями та лихими звичками, напоумлення на шляху Божому та зцiлення вiд рiзноманiтних недугiв.

Нагадуючи нам бiблiйнi подiї та дивовижнi випадки з церковного життя, Акафiст розкриває глибину пiклування Архангела Михаїла про спасiння всього роду християнського, полум’яного служiння, в усьому згiдного з волею Божою.

Святий Архангел Михаїл — покровитель мiста Києва i всiєї Української землi. Та й кожна людина, що звертається до Архистратига по допомогу, пiзнає велику силу його заступництва.

Тропар, глас 4

Небесних Сил Архистратиже, / повсякчас молимо тебе ми, недостойнi, / щоб твоїми молитвами охороняв / i покровою духовної твоєї слави захищав нас, / що усердно припадаємо до тебе i взиваємо: / вiд напастей спасай нас / як старшина Небесних Сил.

Акафіст Архистратигу Божому Михаїлу

Кондак 1

Вибраний Небесних Сил воєводо i роду людського заступнику, тобi, що вiд скорбот нас визволяєш, подячнi пiснi приносимо; а ти ж, як той, що стоїть перед Престолом Царя Слави, вiд усяких нас бiд визволяй, щоб з вiрою i любов’ю спiвали тобi похвалу:

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Iкос 1

Тебе, Михаїле, як ангельських вогнеподiбних чинiв предстоятеля, ангельськими й словами належить звеличувати, але, доки навченi будемо тобою небесним словам, вислухай, хоч i вiд людських, але вдячних вуст такi привiтання:

Радуйся, зоре свiту первообразна;

Радуйся, свiтильнику iстини й правди золотосяйний;

Радуйся, бо перший серед ангелiв ти побачив промiння Свiтла Несотворенного;

Радуйся, ангелiв начальнику;

Радуйся, бо в тобi найбiльше виявилася слава Творцевої правицi;

Радуйся, бо тобою пишаються собори всiх iстот безплотних;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 2

Провидячи очима вiри велич духовної краси i силу блискавичної правицi твоєї, архангеле Божий, ми, як земнi i плоттю обтяженi, здивуванням, радiстю i подякою до Творця всiх сповнюємося, взиваючи з усiма Небесними Силами: Алилуя.

Iкос 2

Розум чистий i вiльний вiд пристрастей виблагай нам, пречудний Михаїле, небесних чинiв начальнику, щоб, пiднiсшись думкою вiд земного до небесного, похвальну пiсню таку тобi спiвали:

Радуйся, споглядачу найближчий невимовної Божої краси й доброти;

Радуйся, всеблагих задумiв Пресвятої Тройцi прещирий таємнику;

Радуйся, превічних законiв Троїчних вiрний виконавцю;

Радуйся, бо тобi з любов’ю дивуються небеснi воїнства;

Радуйся, бо тебе з вiрою прославляють усi, на землi народженi;

Радуйся, бо перед тобою тремтять сили пекельнi;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 3

Силу нездоланної ревностi про славу Божу в собi являючи, став ти на чолi воїнств ангельських, Михаїле, проти гордовитого Денницi, що дихав вогнем злоби. Коли ж вiн скинутий був з висоти небесної в темряву пекельну разом зi слугами своїми, тодi воїнства небеснi, тобою преславно веденi, з радiстю перед Престолом Божим єдиними устами взивали: Алилуя.

Iкос 3

Має тебе, архангеле Михаїле, весь рiд християнський за великого заступника i дивного в битвах iз супротивниками помiчника; тож, отримати бажаючи покров твiй, у день торжества твого взиваємо до тебе:

Радуйся, бо тобою сатана, як блискавка, скинутий був з неба;

Радуйся, бо тобою бережений рiд людський до небес сходить;

Радуйся, всесвiтлого свiту небесного предивна окрасо;

Радуйся, упалого свiту земного преславне заступництво;

Радуйся, бо силами зла ти нiколи не був переможений;

Радуйся, бо з усiма ангелами Божими в iстинi та правдi ти навiки благодаттю Божою утверджений;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 4

З виру спокус i бiд визволи нас, що з любов’ю i радiстю вшановуємо тебе, бо ти серед ангелiв найвищий i в бiдах великий помiчник, i в годину смертi вiд злих духiв охоронитель i заступник усiх, що взивають до твого й нашого Владики i Бога: Алилуя.

Iкос 4

Бачачи твою проти полчищ сатанинських смiливiсть, всi чини ангельськi з радiстю пiшли вслiд за тобою на битву за iм’я i славу свого Владики, взиваючи: «Хто як Бог?» Ми ж, знаючи, що сатана пiд ноги твої скинутий, до тебе, як до переможця, взиваємо:

Радуйся, бо тобою мир i тиша на небi оселилися;

Радуйся, бо тобою духи злоби до пекла скинутi;

Радуйся, бо ангельськi воїнства i сили свiту невидимого на винищення зла скеровуєш;

Радуйся, бо стихiй свiту видимого безлад i збурення невидимо припиняєш;

Радуйся, тих, що стають на боротьбу проти духiв злоби пiднебесної, дивний споборнику;

Радуйся, тих, що знемагають у спокусах i бiдах свiту цього, крiпкий помiчнику;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 5

Джерело найвеличнiших чудес, що вiд Бога витiкає, з’явилося у храмi твоєму в Хонах: не тiльки бо змiй великий i страшний, що перебував на мiсцi тому, силою твоєю знищений був, але i струменi води, що всiляку хворобу тiлесну вилiковують, вiдкрилися, щоб усi до Владики ангелiв, що прославляє тебе, з вiрою взивали: Алилуя.

Iкос 5

Чуючи i знаючи тебе як свiтило велике, що посеред чинiв ангельських сяє, пречудний Михаїле, до тебе, пiсля Бога i Пресвятої Матерi Божої, вдаємося: осяй промiнням свiтла твого всiх нас, що взиваємо до тебе:

Радуйся, вождю й охоронителю в пустелi народу богообраного;

Радуйся, високий посереднику закону, що був рукою Мойсея на Синаї даний;

Радуйся, бо у тебе суддi й вожді Iзраїлевi силу i захист знаходили;

Радуйся, бо через тебе пророки та первосвященики юдейськi дар розумiння вiд Всезнавця Бога приймали;

Радуйся, бо законодавцiв богобоязних таємничою премудрiстю обдаровуєш;

Радуйся, бо суд i правду тим, що чинять добро, на серце покладаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 6

Тебе, провiсника Божих присудiв, побачив колись Маной i сповнився здивуванням i страхом, думаючи, що вже не житиме на землi; але, навчений жiнкою своєю про благiсть явлення i лагiднiсть слiв твоїх, вiн, iз радостi про сина свого Самсона, що мав народитися за словом твоїм, подячно викликнув Боговi: Алилуя.

Iкос 6

Засяяв ти предивно славою, Михаїле, коли у виглядi людському перед Iсусом Навином постав, кажучи: «Знiми взуття з нiг твоїх, бо я є Архистратиг воїнств Господнiх». Такому явленню твоєму дивуючись, з любов’ю спiваємо тобi:

Радуйся, богоувінчаних глав невсипущий охоронителю;

Радуйся, бо тих, що противляться владi, як Божому повелінню, ти швидко скидаєш;

Радуйся, бо втихомирюєш людськi заворушення;

Радуйся, бо невидимо знищуєш злочестивi звичаї;

Радуйся, бо ти просвiчуєш тих, що сумнiваються у годину лютих випробувань;

Радуйся, бо ти визволяєш спокушуваних вiд смертоносних насилань ворожих;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 7

Владика всiх, бажаючи показати, що долi синiв людських не випадковi, але у правицi Його завжди утримуються, дав тебе державам земним заступником i охоронителем, щоб племена i народи ти для вiчного Царства Божого готував; через це всi, хто знає про велике служiння твоє для спасiння людського, з подякою взивають до Бога: Алилуя.

Iкос 7

Новi чудеса показав нам на землi через тебе, Архистратиже, всiх чудес Сотворитель i Владика, коли храм, в iм’я твоє створений, вiд затоплення водами рiчковими дивно спас ти, звелiвши струменям водним у земнi надра ринути; це ж бачачи, блаженний Архип з духовними дiтьми своїми з подякою викликнув до тебе:

Радуйся, святих храмiв Божих непохитна огороже;

Радуйся, для ворогiв вiри Христової нездоланна перешкодо;

Радуйся, бо твоєму велiнню стихiї пiдкоряються;

Радуйся, бо тобою всi злi задуми винищуються;

Радуйся, бо ти вiрним радiсть вiд Престолу Вседержителя приносиш;

Радуйся, бо ти невiрних на стежку iстини й правди навертаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 8

Дивне чудо сили твоєї, Архистратиже Божий, побачив на собi Аввакум, коли, з велiння Божого, пiднiсши, ти перенiс його швидко з Юдеї до Вавилона, щоб дати їжу Даниїлу, у ровi з левами ув’язненому; вiн же, дивуючись великому дiянню сили твоєї, взивав iз вiрою: Алилуя.

Iкос 8

Перебуваючи на небесах, Михаїле, i стоячи перед Престолом Царя Слави, ти не вiддалився i вiд землi, борючись повсякчасно з ворогами спасiння людського; тому всi, що жаданої Батькiвщини Небесної досягнути бажають, одностайно до тебе взивають:

Радуйся, зачинателю Трисвятого ангельського спiву;

Радуйся, народжених на землi завжди пильний заступнику й охоронителю;

Радуйся, бо ти прегордого фараона з невiрними єгиптянами перемiг дивно;

Радуйся, бо ти вiрних юдеїв провадив у пустелi преславно;

Радуйся, бо тобою погашене було полум’я печi вавилонської;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 9

Всi ченці Святої Гори Афонської сповнилися радiсним трепетом, бачачи, як богобоязного юнака, що був люто нечестивими золотолюбцями у глибину морську з каменем кинутий, врятував ти; через це обитель, що прийняла його, iм’ям твоїм пишаючись, з подякою взиває до Господа: Алилуя.

Iкос 9

Промовцiв слова i мислителiв думки не можуть належно уславити силу твою, Михаїле, коли в одну нiч сто вiсiмдесят п’ять тисяч уразив ти воїнiв царя асирійського Сеннахерима, щоб навчилися iншi не хулити iм’я Господнє; ми ж, вшановуючи святу ревнiсть твою про славу Бога Iстинного, з веселiстю взиваємо до тебе:

Радуйся, православних воїнств непереможний воєводо;

Радуйся, злочестивих воїнств страх i падiння;

Радуйся, iстинної вiри i богошанування насаджувачу;

Радуйся, шкiдливих для душiєресей i розколiв викорiнювачу;

Радуйся, бо благочестивих Макковеїв на полi битви багаторазово змiцнював;

Радуйся, бо нечестивого вождя Антiохового Iлiодора у самому храмi уразив;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 10

Для нас, що бажаємо спастися, будь помiчником мiцним, Архистратиже Божий, визволяючи й охороняючи нас вiд бiд i напастей, а особливо ж вiд злих звичок i грiхiв наших, щоб, досягши успiхiв у вiрi, надiї та любовi Христовiй, з радiстю вiд предивного заступництва твого, до Владики ангелiв i людей з подякою взивали: Алилуя.

Iкос 10

Ти стiна для побожних людей, Архистратиже Божий, i стовп мiцний у боротьбi з ворогами видимими i невидимими; тому, вiд сiтей диявольських тобою визволенi, вдячним серцем i устами взиваємо так:

Радуйся, ворогам вiри i супротивникам Святої Церкви непереможний протиборнику;

Радуйся, смиренним проповiдникам Євангелiя невтомний помiчнику;

Радуйся, бо тих, що перебувають у темрявi зловір’я, свiтлом вiри Христової просвiчуєш;

Радуйся, бо тих, що збожеволiли у лжемудростi, на дорогу iстини й покаяння наставляєш;

Радуйся, грiзний меснику тим, хто даремно клянеться iменем Божим;

Радуйся, блискавична каро тим, що глумляться безумно над Таїнствами святої вiри;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 11

Спiви всiлякi хвальнi є нiщо в порiвняннi з багатством чудес твоїх, Архистратиже Божий, бо звершенi вони тобою не тiльки на небесах i на землi, але i в темрявi пекельнiй, де ти змiя пiдземного зв’язав путами сили Господньої, щоб усi, визволенi вiд злоби його, благословляли Владику неба i землi, взиваючи: Алилуя.

Iкос 11

Свiтлоносним служителем iстини i чистоти богошанування став ти, Архистратиже, коли, бачачи злi намiри духа темряви, заборонив ти йому iменем Божим, щоб не смiв сховане тiло спочилого вождя Iзраїлевого Мойсея явити для обожнення чуттєвим синам Iзраїлевим; через це, вшановуючи нинi благосвiтлий собор твiй, подячно спiваємо тобi:

Радуйся, бо ти чистоту богопiзнання у днi Старого Завiту серед юдеїв зберiг;

Радуйся, бо ти плевели хибних учень у днi Нової благодатi багаторазово викоренив;

Радуйся, язичницьких храмiв та iдолiв знищувачу;

Радуйся, християнських подвижникiв i страстотерпцiв укрiпителю;

Радуйся, бо немiчних духом ти силою благодатi Божої сповнюєш;

Радуйся, бо тих, що знемагають тiлом, ти в повну Божу зброю зодягаєш;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 12

Благодать вiд Бога з небес випроси нам, що спiваємо на прославу всечесного iменi твого, Михаїле, щоб, укритi твоїм заступництвом, ми в усякому благочестi й чистотi жили, доки, визволенi смертю вiд уз тiла, сподобимося стати перед вогнеподiбним Престолом Царя Слави i з хорами ангельськими заспiвати: Алилуя.

Iкос 12

Оспiвуючи рiзноманітнi твої чудеса, Михаїле, для спасiння нашого вчиненi, молимо Господа i Владику всiх, щоб дух ревностi про славу Божу, що є в тобi, нiколи не зменшився i в нас, що взиваємо до тебе так:

Радуйся, бо ти вiрних слуг Божих своєчасно високою владою предивно обдаровуєш;

Радуйся, бо зухвалих i недостойних з висоти сили i слави ти невидимо скидаєш;

Радуйся, бо в останнiй день вибраних вiд чотирьох кiнцiв землi ти маєш зiбрати;

Радуйся, бо тобою грiшнi, як плевели, за словом Божим, вогню вiчному пiдданi будуть;

Радуйся, бо тобою сатана зi слугами своїми в озеро вогненне навiки буде вкинутий;

Радуйся, бо тобою праведнi в оселях Отця Небесного преславно оселяться;

Радуйся, Михаїле, великий Архистратиже, з усiма Небесними Силами.

Кондак 13

О пречудний архангелiв i ангелiв начальнику, за предивне служiння твоє для спасiння роду людського прийми вiд нас вознесений тобi нинi голос хвали й подяки i, як сповнений силою Божою, захисти нас покровом духовних крил твоїх вiд усiх ворогiв видимих i невидимих, щоб ми до прославлюваного тобою Господа, Який прославив тебе, завжди взивали: Алилуя.

(Цей кондак читається тричi, потiм 1-й iкос «Тебе, Михаїле…» та 1-й кондак «Вибраний Небесних Сил…»
Пiсля цього читається молитва)

Молитва

Святий i великий Архангеле Божий Михаїле, незбагненної i надвічної Тройцi перший серед Ангелiв предстоятелю i роду людського заступнику й охоронителю, що сокрушив з воїнствами своїми главу прегордого Денницi на небесах i завжди перемагаєш злобу й підступи його на землi! До тебе вдаємося з вiрою i тобi молимося з любов’ю: будь нездоланним щитом i мiцним заборолом святiй Церквi i православнiй Батькiвщинi нашiй, охороняючи їх вогневидним мечем твоїм вiд усiх ворогiв видимих i невидимих. Не позбав, о Архангеле Божий, допомоги й заступництва твого нас, що прославляємо нинi святе iм’я твоє; бо хоч i многогрiшнi ми, та не хочемо в беззаконнях наших загинути, але щоб навернутися нам до Господа i Вiн оживив нас для добрих дiл. Просвiти ж розум наш лиця Божого свiтлом, що завжди сяє на чолi твоєму, щоб ми змогли пiзнати, що є воля Божа про нас: добра i досконала, i зрозумiти все, що належить нам чинити, а чого уникати й позбуватися. Змiцни благодаттю Господньою слабку волю й немiчне служiння наше, нехай, ствердившись у законi Господнiм, припинимо потурати бажанням плотi, захоплюючись, мов нерозумнi дiти, скороминущими красотами свiту цього, заради тлiнного й земного безумства забуваючи вiчне i небесне. Понад усе ж виблагай нам згори дух iстинного покаяння, нелицемiрну печаль заради Господа i скорботу за грiхи нашi, щоб останок днiв тимчасового життя нашого прожити, не догоджаючи почуттям i пристрастям нашим, але у спокутi злих дiл, що вчинили ми, зi сльозами вiри й скорботи сердечної, у подвигах чистоти i святих дiлах милосердя. Коли ж наблизиться час вiдходу нашого й визволення вiд пут тлiнного цього тiла, не залиши нас, Архангеле Божий, беззахисними проти духiв злоби пiднебесної, що звикли перегороджувати душi людськiй сходження на небо; нехай охороненi тобою, безперешкодно досягнемо преславних осель райських, де немає нi смутку, нi зiтхання, але життя нескiнченне, i, сподобившись побачити пресвiтле лице Всемилостивого Господа i Владики нашого, припадаючи зi сльозами до нiг Його, у радостi й замилуваннi вигукнемо: слава Тобi, найдорожчий Викупителю наш, що з великої любовi Твоєї до нас, недостойних, благоволив послати Ангелiв Твоїх на служiння спасiнню нашому! Амiнь.

на початок


Святитель Миколай Чудотворець

NikolayСвятий Миколай жив у IV ст. в Малiй Азiї. За напоумленням Божим його було обрано єпископом мiста Мири (нинi м. Демре, Туреччина), i був вiн справжнiм отцем усiм стражденним. Часто, ризикуючи життям, викривав лукаве вчення язичникiв та єретикiв, рятуючи безлiч душ християнських. Усе життя святого Миколи — подвиг служiння любов’ю Боговi та людям. Тому i пiсля блаженної кончини Святий, будучи iстинно живим, має велику вiдвагу просити Господа за всiх, хто потребує допомоги. Господь прославив свт. Миколая чи не найбiльшим даром чудотворiння. Своєю могутньою молитвою Угодник Божий рятує у смертнiй небезпецi на морi й на землi, визволяє з неволi, допомагає у скрутi, у складних життєвих обставинах, зцiляє безнадiйно хворих.

День смерті Святого Миколая відзначають як день Святого Миколая, або просто Миколая щороку 19 грудня.

Тропар, глас 4

Правилом вiри й образом лагiдности, / стриманости вчителем явив тебе стаду твоєму / Той, Хто є iстиною всiх речей. / Ради цього придбав ти смиренням — високе, / убогiстю — багатство, / отче, священноначальнику Миколаю. / Моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим.

Кондак, глас 3

У Мирах, святителю, явився ти священнослужителем: / бо Христове Євангелiє виконавши, преподобний, / поклав єси душу твою за людей твоїх / i спас неповинних вiд смерти. / Ради цього освятився ти / як великий тайнознавець Божої благодатi.

Акафіст до Святителя Миколая Чудотворця

Кондак 1

Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, святителю Миколаю. Тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне й незміряне море чудес, з любов’ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновенне до Господа, від усяких напастей визволяй нас, щоб ми виголошували тобі: радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Ікос 1

Бувши за природою людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до ангела благоплідною природою твоєї душі. Тому й звикли всі співати тобі так:

Радуйся, від утроби материної очищений; радуйся, до кончини життя Богові призначений.

Радуйся, бо народженням своїм батьків здивував ти; радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти.

Радуйся, саде на землі, обіцяний Богом; радуйся, квіте, Богом посаджений.

Радуйся, доброплідна лозо винограду Христового; радуйся, дерево чудоточиве в раю Ісусовому.

Радуйся, лілеє райського вирощування; радуйся, миро Христових пахощів;

Радуйся, бо ти ридання припиняєш; радуйся, бо ти радість подаєш.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 2

Бачачи, як розливається миро твого милосердя, богомудрий Миколаю, ми просвіщаємось душами й тілами, й як дивного мироточця живоносного розуміємо тебе, бо чудесами, що з ласки Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напуваєш, щоб співали Богові: Алилуя.

Ікос 2

З’ясовуючи таємницю Святої Тройці, ти був у Никеї з отцями святими оборонцем віри християнської, бо визнав Сина Божого, як рівного Отцеві, Єдиносущного й Єдинопрестольного, а безумного Арія осудив. Тим-то й звикли вірні так шанувати тебе:

Радуйся, великий стовпе благочестя; радуйся, місце пристановища вірних.

Радуйся, твердине віри православної; радуйся, почесна оселе й хвало Пресвятої Тройці.

Радуйся, ти Сина рівночесного Отцю проповідував; радуйся, ти Арія безумного із собору святих вигнав.

Радуйся, отче, отців славна красо; радуйся, всіх богомудрих премудра доброто.

Радуйся, бо слова твої були вогненні; радуйся, бо стадо своє ти добре навчав.

Радуйся, бо тобою віра стверджується; радуйся, бо тобою єресь осуджується.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 3

Силою, що Бог тобі дав, утер ти всяку сльозу з обличчя тяжко скорботних, богоносний отче Миколаю, бо ти голодних нагодував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові: Алилуя.

Ікос 3

Воістину, отче Миколаю, треба було б пісню хвалебну на небі тобі співати, а не на землі, бо хто із людей здатний висловити величність святості твоєї? Проте ми, переможені любов’ю твоєю, співаємо тобі так:

Радуйся, образе ягнятам і пастирям; радуйся, святе очищення звичаїв.

Радуйся, вмістилище великих чеснот; радуйся, чиста й почесна світлице святині.

Радуйся, світильнику всесвітлий і всім любий; радуйся, світло золотосяйне і непорочне.

Радуйся, достойний співбесіднику ангелів; радуйся, добрий наставнику людей.

Радуйся, правило віри благочестивої; радуйся, образе покори духовної.

Радуйся, бо тобою ми пристрастей тілесних позбавляємось; радуйся, бо від тебе насолодою духовною наповнюємось.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 4

Буря нерозуміння непокоїть мій розум: як би достойно прославити чудеса твої, святий Миколаю? Ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мав язиків і схотів говорити. Отже ми Богові, що у тобі дивно прославився, насмілюємось співати: Алилуя.

Ікос 4

Близько й далеко чутка розійшлася про твої великі чудеса, богомудрий Миколаю, як ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах, упереджати застигнутих бідою й скоро спасати всіх, що тебе вихваляють:

Радуйся, позбавлення від смутку; радуйся, подателю благодаті.

Радуйся, несподіваних напастей прогонителю; радуйся, бажаних благ садівнику.

Радуйся, утіхо всім тим, хто у біді; радуйся, страшний карателю напасників.

Радуйся, глибино чудес, Богом вилитих; радуйся, скрижалі закону Христового, Богом написані.

Радуйся, тих, хто падає, сильне підведення; радуйся, тих, хто стоїть за правду, утвердження.

Радуйся, бо тобою всяка омана виявляється; радуйся, бо через тебе всяка істина збуваєтся.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 5

Як зоря провідна з’явився ти колись захопленим тяжкою небезпекою на морі, бо вже скоро й смерть неминуча загрожувала їм, коли б не поспішив ти на допомогу, бо заборонив бісам, що вже літали та корабель потопити хотіли, і прогнав їх, а вірних навчив Богу, що спасав через тебе, співати: Алилуя.

Ікос 5

Маючи велике милосердя до вбогих, святий отче Миколаю, і дізнавшись, що три діви сестри через убогість свою на життя блудне вже зважилися, ти, отче милостивий, таємно вночі вкинув у вікно батькові їх три вузлики золота, отак і самого батька і їх від загибельного гріха врятував. Тому й чуєш від усіх таке величання:

Радуйся, скарбнице великого милосердя; радуйся, притулку й захисте нещасних.

Радуйся, пожива та утіха тим, хто звертається до тебе; радуйся, голодним хлібе достатній.

Радуйся, багатство, тим, хто бідно живе, на землі Богом дане; радуйся, скора допомого убогим.

Радуйся, швидка відповідь потребуючим; радуйся, скорботним приємне піклування.

Радуйся, трьом сестрам-дівам у гріховній небезпеці опікуне непорочний; радуйся, чистоти щирий охоронителю.

Радуйся, надіє безнадійних; радуйся, всьому світові утіхо.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 6

Прославляє весь світ тебе, преславний Миколаю, як скорого в бідах заступника, бо багато разів в один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, помагав ти, упереджуючи, а також охороняючи від лиха всіх, що Богові співають: Алилуя.

Ікос 6

Засяяв ти світлом життя, приносячи визволення трьом воєводам, що мали смерть прийняти неправедну і тебе, добрий пастирю Миколаю, призивали, бо ти скоро у сні цареві з’явився та настрашив його, а тих випустити звелів без ушкодження. Тим-то з ними разом і ми вдячно величаємо тебе:

Радуйся, святителю добрий, бо всім, хто тебе щиро призиває, ти помагаєш; радуйся, від несправедливої смерті ти звільняєш.

Радуйся, від наклепів ти охороняєш; радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш.

Радуйся, бо, як павутиння, всяку неправду розриваєш; радуйся, бо славно істину ти підносиш.

Радуйся, бо неповинних із кайданів визволяєш ти; радуйся, бо навіть мерців ти оживляєш.

Радуйся, виявителю правди; радуйся, потьмарення неправди.

Радуйся, бо тобою неповинні від меча визволені; радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 7

Бажаючи богохульний єретичний розігнати сморід, ти, святителю, справді з’явився як миро благовонне. Бо, як ти був пастирем в Мирах, увесь світ наповнював ти своїм благодатним миром. Віджени ж і від нас богомерзенне гріховне злосмраддя, щоб ми Богові пісню приємну співали: Алилуя.

Ікос 7

Вважаємо тебе, отче Миколаю, за Ноя нового, що розганяє бурю всіх лютих бід своїм керуванням та Божественну тишу приносить тим, що величають тебе так:

Радуйся, пристановище затишне захопленим бурею; радуйся, потопаючим відома охороно.

Радуйся, тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний керманичу; радуйся, ти бо морську пучину заспокоюєш.

Радуйся, провіднику застигнутих вихорами; радуйся, теплото для замерзаючих.

Радуйся, сяйво, що скорботний морок розганяє; радуйся, світило, що всі краї освітлює.

Радуйся, бо з глибини гріховної ти людей визволяєш; радуйся, бо в пекельну безодню сатану вкидаєш.

Радуйся, бо через тебе ми безодню Божого милосердя закликаємо; радуйся, бо врятовані тобою від потопу, мир з Богом здобуваємо.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 8

Предивне чудо виявляє твоя священна церква тим, хто звертається до тебе, святителю Миколаю, бо, коли і мале моління приносимо в ній, від недуг великих сподобляємося зцілення, як тільки після Бога на тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи: Алилуя.

Ікос 8

Воістину ти всім увесь є допомога, богоносний Миколаю, і зібрав укупі всіх, хто до тебе прибігає, як визволитель, як годувальник і лікар скорий усім на землі, всіх заохочуючи так тебе величати:

Радуйся, джерело всяких зцілень; радуйся, в лютих стражданнях допомого.

Радуйся, зірнице, що сяє заблудлим у пітьмі гріховній; радуйся, росо неботочна працюючим у спеку.

Радуйся, бо тих, хто потребує, ти благовпорядковуєш; радуйся, бо тим, хто просить, ти подаєш достаток.

Радуйся, бо часто прохання ти випереджаєш; радуйся, бо старій сивині ти силу відновлюєш.

Радуйся, багатьох схиблень викривачу з путі істинної; радуйся, таїн Божих вірний служителю.

Радуйся, бо тобою заздрощі знищуються; радуйся, бо тобою благонравне життя виправляємо.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 9

Всякі болісті наші вгамуй, великий заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що усолоджує душі наші, а серця звеселяє усім, хто щиро по допомогу до тебе звертається, а Богові співає: Алилуя.

Ікос 9

Знаємо, богомудрий отче Миколаю, що красномовці легкомудрі й безбожні посоромлені тобою, що Арія богозневажника, що розділяв Божество, і Савелія, що змішував Святу Трійцю, ти переміг, а нас у вірі православній утвердив; тим-то ми й шануємо тебе так:

Радуйся, щите, що охороняєш благочестя; радуйся, мечу, що посікаєш злочестя.

Радуйся, навчителю Закону Божого; радуйся, нищителю учень богопротивних.

Радуйся, ліствице, поставлена Богом, котрою сходимо на небо; радуйся, покрове, Богом створений, що багатьох укриває.

Радуйся, бо ти немудрих умудрив твоїми словами; радуйся, лінивих ти спонукав твоїми звичаями.

Радуйся, світлосте незгасима заповідей Божих; радуйся, пресвітлий променю виправдань Господніх.

Радуйся, бо вченням твоїм знищуються єретичні голови; радуйся, бо тобою вірні сподобляються слави.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 10

Бажаючи спасти душу свою, ти, отче Миколаю, плоть свою підкорив воістину духові, спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, котрим дерзновенно з Богом і ангелами бесідував, завжди співаючи: Алилуя.

Ікос 10

Ти стіна для тих, святителю Миколаю, хто похваляє чуда твої, й для усіх, хто до твого заступництва звертається; тому й нас, на чесноти вбогих, від убожества, напасти, недуг і всяких бід спасай, щоб ми з любов’ю величали тебе:

Радуйся, бо ти від убожества вічного рятуєш; радуйся, бо ти багатство нетлінне подаєш.

Радуйся, поживо негинуча спраглим до правди; радуйся, пиття невичерпне жадаючим життя.

Радуйся, бо від заколотів і воєн ти охороняєш; радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш.

Радуйся, в бідах заступнику преславний; радуйся, в напастях захиснику великий.

Радуйся, бо багатьох ти від погибелі спас; радуйся, бо ти безліч від ушкодження зберіг.

Радуйся, бо тобою від смерти лютої грішники спасаються; радуйся, бо через тебе, хто кається, той життя вічного сподобляється.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 11

Хвалу Пресвятій Тройці більшу від інших приніс ти, отче Миколаю, думкою, словом і ділом, бо великим досвідом православні повеління з’ясував ти, вірою, надією й любов’ю навчаючи нас Єдиному в Тройці Богові співати: Алилуя.

Ікос 11

Бачимо тебе, прославлений Богом отче Миколаю, як промінь ясноблискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі життя перебуває, бо з ангельськими світилами духовними ти бесідуєш про нестворене Троїчне Світло і душі вірних просвіщаєш, які співають тобі:

Радуйся, освітлення трисонячного світла; радуйся, зоре ранішня вічного сонця.

Радуйся, свічко, огнем Божественним засвічена; радуйся, бо ти погасив полум’я диявольської безбожності.

Радуйся, світла проповідь віри православної; радуйся, ясне сяйво світла євангельського.

Радуйся, блискавко, що єресь спалює; радуйся, громе, що спокусників страхає.

Радуйся, істинного розуміння учителю; радуйся, таємничої мудрості невимовне джерело.

Радуйся, бо тобою знищено поклоніння творінню; радуйся, бо тобою навчені ми поклонятися Творцеві в Святій Тройці.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 12

Знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам’ять твою, як належить, преславний отче Миколаю, і до дивного заступництва твого всією душею звертаємося, та, не маючи змоги перелічити преславних діл твоїх, як піску морського і безлічі зірок небесних, зчудуванням охоплені, співаємо Богові: Алилуя.

Ікос 12

Прославляючи чудеса твої, всехвальний отче Миколаю, величаємо тебе, бо у тобі дивно прославився Бог, у Святій Тройці хвальний. Та хоча б надто багато складених від щирого серця псалмів і пісень принесли ми тобі, чудотворче святий, нічого не зробили б рівного дару чудес твоїх, дивуючись яким, взиваємо до тебе:

Радуйся, Царя Небесного й Господа вірний служителю; радуйся, служителів Його небесних співжителю.

Радуйся, вірним допомого; радуйся, славо роду християнського.

Радуйся, перемоги рівноіменний; радуйся, вінценосцю преславний.

Радуйся, дзеркало всієї доброчинності; радуйся, надійний захист всім, хто до тебе за допомогою звертається.

Радуйся, після Бога і Богородиці вся наша надіє; радуйся, тілам нашим здоров’я й душам спасіння.

Радуйся, бо тобою від смерті вічної ми визволяємось; радуйся, бо тобою життя вічного сподобляємось.

Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

Кондак 13

О пресвятий і предивний отче Миколаю, утіхо всім скорботним. Прийми нашу хвалу тобі і, щоб спастися нам від вічних мук, Господа умоли, щоб з тобою Йому ми співали: Алилуя.

Цей кондак читається тричі. І після цього знову читаються ікос 1 і кондак 1.

Молитва до святого отця Миколая

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти паству Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську та весь світ захисти й збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, нападу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, мору, потопу, вогню, меча й наглої смерті всяку людину охорони. І як помилував ти трьох чоловіків, що у в’язниці сиділи, та спас від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб за твоїм клопотанням й поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч зі всіма святими й увійти в Царство вічної слави Бога. Амінь.

Молитва до святого отця Миколая

Великий угоднику i святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всiх, хто зо щирим проханням вдається за твоєю допомогою! Ти допомагав тим, якi до тебе вдавалися, допоможи й менi в усiх труднощах i потребах мого життя. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощi, що стають на дорозi життя мого, завеликi для мене, ти, угоднику Божий, подай менi помiчну твою руку i стань менi на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах i небезпеках пам’ятали про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в менi вiру непохитну i моли Христа Бога спастися душi моїй. Амiнь.

на початок


Акафіст до Пресвятої Богородиці

BogorodicaКондак 1

Непереможній Воєводі — переможнії ми, звільнившись од бід, вдячні пісні возносимо Тобі, раби Твої, Богородице. А Ти, що маєш силу непереможну, від усяких бід визволи нас, що до Тебе взиваємо: Радуйся, Невісто Неневісная.

Ікос 1

Ангел найстарший з неба посланий був вітати Богородицю: радуйся. Та коли він побачив Твоє, Господи, втілення з небесним гласом, стояв, жахаючись, до Богоматері взиваючи:
Радуйся, бо через Тебе радість засяє;
радуйся, бо через Тебе прокляття зникне;
радуйся, Адама грішного Спасіння;
радуйся, від сліз Єви Визволення;
радуйся, Височино, для людського розуму недосяжна;
радуйся, Глибино, для ангельських очей непроглядна;
радуйся, бо Ти стала престолом Царя Господа;
радуйся, бо Ти носиш Того, Хто все носить;
радуйся, Зоре, що Сонце попереджає;
радуйся, Лоно Божественного втілення;
радуйся, бо Тобою відновлюється творіння; радуйся, бо через Тебе поклоняємось Творцеві. Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 2

Знаючи Себе чистою, Свята Діва сміливо каже Гавриїлові: надзвичайне Твоє слово незрозуміле для душі Моєї, бо як ти провіщаєш зачаття без сімени, взиваючи: Алилуя!

Ікос 2

Задум незбагненний зрозуміти бажаючи, запитала Діва Божого посланця: скажи мені, як з непорочного лона дівочого може Син родитися? Він же відповів їй зі страхом, взиваючи:
Радуйся, невимовної Ради Тайновидице;
радуйся, Віро для тих, хто потребує мовчання;
радуйся, Початку чудес Христових;
радуйся, повелінь Його Осново;
радуйся, Сходи небесні, що ними зійшов Бог;
радуйся, Мосте, що провадить від землі до неба;
радуйся, для ангелів преславне Чудо;
радуйся, для бісів прегірка Поразко;
радуйся, бо Ти Світло народила пречудно;
радуйся, бо як це сталося, Ти нікому не відкрила;
радуйся, бо розумом перевищуєш мудреців;
радуйся, бо розуміння вірним освітлюєш.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 3

Сила Вишнього окрила тоді непорочну Діву, і Вона зачала, а доброплідне лоно її показало, як ниву родючу, всім, хто хоче збирати плоди спасіння, співаючи: Алилуя!

Ікос 3

Маючи Бога в лоні Своєму, поспішає Діва до Єлисавети, немовлятко ж тієї, як почуло її привітання, зраділо й заграло, мовби піснями вітаючи Богородицю:
Радуйся, Галузко неув’ядної Лози;
радуйся, нетлінного Плоду Придбання;
радуйся, Вихователько Вихователя Чоловіколюбного;
радуйся, бо Ти народила Садівника нашого життя;
радуйся, Ниво, що родить багатство милосердя;
радуйся, Трапезо, пребагата на дари помилування;
радуйся, бо через Тебе рай наново зацвів розкішно;
радуйся, бо Ти пристановище для душ готуєш;
радуйся, приємне молитви Кадило;
радуйся, всього світу Очищення;
радуйся, Благовоління Боже до смертних людей;
радуйся, Сміливосте смертних до Бога.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 4

Бурею сумнівів охоплений, збентежився праведний Йосиф, дивлячись на Тебе, що мужа не знала, гадаючи, що Тебе, Непорочна, зведено. Але ж, як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав: Алилуя!

Ікос 4

Почули пастухи, як ангели оспівують пришестя Христове в людському тілі, і поспішили до Нього, як до Пастиря, але побачили Його, як Ягня непорочне, у лоні Марії випасене, та, славлячи її, взивали:
Радуйся, Мати Ягнятка і Пастиря;
радуйся, Кошаро духовних овець;
радуйся, Захисте від невидимих ворогів;
радуйся, Відчинення райських дверей;
радуйся, бо небесні співрадіють земним;
радуйся, бо земні торжествують з небесними;
радуйся, апостолів Славо безупинна;
радуйся, страстотерпців Мужносте непереможна;
радуйся, непохитна Осново віри;
радуйся, ясне благодати Пізнання;
радуйся, бо Тобою спустошене пекло;
радуйся, бо через Тебе ми зодягнулись у славу.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 5

Побачивши зорю, що йшла з волі Божої, волхви пішли за її світлом, немов за світильником, шукаючи могутнього Царя, і, досягши Неосяжного, зраділи, співаючи Йому: Алилуя!

Ікос 5

Побачили сини халдейські на руках Діви Того, Хто руками Своїми людей сотворив, і, пізнавши в Ньому Владику, хоч і мав Він вигляд раба, поспішили дарами Його вшанувати і виголосити Благословенній:
Радуйся, Мати Зорі незаходимої;
радуйся, Світанку таємничого дня;
радуйся, бо Ти піч омани вгасила;
радуйся, бо просвічуєш служителів Святої Тройці;
радуйся, бо лютого мучителя позбавила влади;
радуйся, бо явила Господа Чоловіколюбця, Христа;
радуйся, бо варварського служіння позбавляєш;
радуйся, бо від лихих учинків відхиляєш;
радуйся, бо вогнепоклонство Ти загасила;
радуйся, бо з полум’я пристрастей визволяєш Ти;
радуйся, Провіднице вірних до непорочности;
радуйся, всіх поколінь Веселосте.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 6

Богоносними проповідниками волхви повернулися до Вавилону, здійснивши Твоє пророцтво, і всім проповідували про Тебе, Христе, обминувши Ірода, як безумного, нездатного співати: Алилуя!

Ікос 6

Засяявши в Єгипті світлом істини, Ти розвіяв темряву омани, бо ідоли його, не стерпівши Твоєї сили, Спасе, попадали, а ті, що визволилися від них, взивали до Богородиці:
Радуйся, Оновлення людей;
радуйся, Подолання демонів;
радуйся, бо Ти владу лукавства знищила;
радуйся, бо ідольську облесливість викрила;
радуйся, Море, що потопило фараона духовного;
радуйся, Скеле, що напоїла спраглих до життя;
радуйся, Стовпе вогненний, що всім із темряви дорогу показує;
радуйся, Покрове світу, ширший за небозвід;
радуйся, Поживо, Насліднице манни;
радуйся, Служителько святої втіхи;
радуйся, Земле обіцяна;
радуйся, Земле, з якої тече мед і молоко;
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 7

Коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, Ти віддався йому як Немовлятко, але він пізнав Тебе як Бога найсвятішого. Через те й здивувався Твоїй невимовній премудрості, взиваючи: Алилуя!

Ікос 7

Новий твір показав Творець, коли прийшов до нас, Свого творіння: бо зачався божественно в непорочному лоні та вийшов із нього, зберігаючи його таким, як було перед тим, — нетлінним, щоб ми, побачивши чудо, співали Богоматері:
Радуйся, Квітко нетлінности;
радуйся, Вінцю стримання;
радуйся, бо Ти засяяла подобою воскресіння;
радуйся, бо життя ангельське Ти показала;
радуйся, Дерево ясноплідне, що його плоди споживають вірні;
радуйся, Дерево ряснолисте, що багатьох окриває;
радуйся, бо носила в лоні Визволителя поневолених;
радуйся, бо народила Провідника для заблуканих;
радуйся, Судді праведного Ублагання;
радуйся, багатьох гріхів Прощення;
радуйся, Вбрання відваги для нагих;
радуйся, Надіє безнадійних;
радуйся, Любове, що всяку пристрасть перемагає.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 8

Дивне народження побачивши, відійдімо від цього світу, перенесімось розумом на небо, бо задля цього Всевишній Бог на землі з’явився як смиренна людина, бажаючи піднести до височин тих, що співають Йому: Алилуя!

Ікос 8

Увесь був на землі й неба ніколи не покидав Бог, Слово незбагненне, бо то був Божий прихід, а не зміна місця, і народження від Діви, що прийняла Бога, почувши величання:
Радуйся, Оселе Бога Неосяжного;
радуйся, Двері дивної таємниці;
радуйся, для невірних нечуване Диво;
радуйся, для вірних найпевніша Похвало;
радуйся, пресвята Коліснице Сущого на херувимах;
радуйся, Світлице преславна Сущого на серафимах;
радуйся, бо Ти супротивників до згоди привела;
радуйся, бо ти дівоцтво й материнство сполучила;
радуйся, бо через Тебе провину прощено;
радуйся, бо Тобою відчинено рай;
радуйся, Ключу до Царства Христового;
радуйся, Надіє на блага вічні.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 9

Усі ангельські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе, бо Неприступного Бога побачили як приступну для всіх Людину, що з нами перебуває і чує від усіх: Алилуя!

Ікос 9

Красномовців велемовних бачимо перед Тобою, Богородице, як риб безголосих, бо неспроможні висловити, як Ти, залишаючись Дівою, змогла народити. А ми, дивуючись таємниці, з вірою взиваємо:
Радуйся, премудрости Божої Вмістилище;
радуйся, проведіння Божого Скарбнице;
радуйся, бо Ти мудреців немудрими виявляєш;
радуйся, бо красномовці німіють перед Тобою;
радуйся, бо люті дослідники розум втратили;
радуйся, бо знітилися казкарі;
радуйся, бо афінські тенета розриваєш Ти;
радуйся, бо мережі риболовців наповнюєш;
радуйся, бо з прірви невідання виводиш;
радуйся, бо розум багатьох просвічуєш;
радуйся, Кораблю для тих, хто хоче спастися;
радуйся, Пристановище в житейському плаванні.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 10

Бажаючи спасти світ, усього Прикраситель прийшов, як обіцяв, і, вічносущий Пастир і Бог, з любови до нас став Людиною, щоб подібним подібне призвати, тому й чує належне Богові: Алилуя!

Ікос 10

Твердиня для дів Ти, Богородице Діво, і для всіх, хто до Тебе припадає, бо Творець неба і землі обрав Тебе, Пречиста, оселившись у лоні Твоєму, і навчив усіх взивати до Тебе:
Радуйся, Стовпе цнотливости;
радуйся, Двері спасіння;
радуйся, Начальнице духовного відродження;
радуйся, Подателько Божої ласки;
радуйся, бо Ти відновила нас, у грісі зачатих;
радуйся, бо напоумила безумних;
радуйся, бо розтлителя розуму знищуєш;
радуйся, бо Сівача невинности народила;
радуйся, Світлице непорочного подружжя;
радуйся, бо Ти вірних із Господом поєднала;
радуйся, добра Вихователько дів;
радуйся, дівственна Окрасо святих душ.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 11

Ніяка пісня не в змозі уславити багатства милосердя Твого, хоч би й принесли Тобі, Царю Святий, стільки пісень, як піску, нічого б не зробили відповідного дарованому Тобою нам, що співаємо Тобі: Алилуя!

Ікос 11

Як світлоносну свічу, що з’явилася тим, хто перебуває в темряві, ми бачимо Святу Діву, бо, запаливши духовне світло, Вона приводить усіх до пізнання Бога, освітлюючи розум зорею, і вшановюється такою хвалою:
Радуйся, Проміння Сонця духовного;
радуйся, Сяйво незгасимого Світла;
радуйся, Блискавко, що душі просвічує;
радуйся, бо Ти, як грім, ворогів страхаєш;
радуйся, бо вельми ясною просвітою сяєш;
радуйся, бо повноводою розливаєшся рікою;
радуйся, Образе живоносної купелі;
радуйся, від гріховного бруду Очищення;
радуйся, Купеле, що сумління обмиває;
радуйся, Чашо, що напуває радістю;
радуйся, Аромате Христових пахощів;
радуйся, Життя таємничої радости.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 12

Бажаючи дарувати благодать прощення гріхів, Той, Хто всі гріхи прощає, прийшов Сам до людей, що відійшли від Його благодати, і, розірвавши рукописи провин, чує від усіх: Алилуя!

Ікос 12

Оспівуючи Народженого Тобою, хвалимо Тебе, Богородице, всі, як живий храм, бо Господь, що все тримає рукою Своєю, оселившись у Твоєму лоні, освятив, прославив Тебе і навчив усіх співати Тобі:
Радуйся, Скиніє Бога Слово;
радуйся, Свята над святими;
радуйся, Кивоте, позолочений Духом;
радуйся, Скарбнице життя невичерпна;
радуйся, Вінче коштовний володарів благочестивих;
радуйся, найдорожча Похвало священиків благоговійних;
радуйся, непохитний Стовпе Церкви;
радуйся, непорушна Твердине Царства;
радуйся, бо Тобою звершуються перемоги;
радуйся, бо Тобою переможено ворогів;
радуйся, тіла мого Зцілення;
радуйся, душі моєї Спасіння.
Радуйся, Невісто Неневісная.

Кондак 13

О, Всехвальна Мати, що породила Найсвятіше Слово! Прийми нині наші приносини і від усякої позбави напасти всіх, і від вічної муки врятуй тих, що співають Тобі: Алилуя, алилуя, алилуя!

Молитва

Прийми, о могутня на все добре, Пречиста Владичице Богородице, у дар від нас, негідних слуг Твоїх, цю величальну пісню, що Тобі єдиній належить, бо Тебе вибрано з усього людського роду, Ти вища понад усі створіння небесні й земні. Бо через Тебе був з нами Господь сил, через Тебе пізнали ми Сина Божого й удостоїлися Святого Тіла і Пречистої Крови Його. Тому блаженна Ти з роду в рід, Ти світліша від херувимів і чесніша від серафимів. І нині, Всехвальна і Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг Твоїх, щоб ми встереглися від усякої омани лукавого та від усякого лиха, щоб вийшли цілими з-посеред убивчих диявольських спокус. До кінця життя нашого молитвами Твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні Твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у Святій Тройці Єдиному Богові і Творцеві всього сотворіння, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

на початок