Відповідь

Якщо святі про помсту над злими у Господа Бога просять, як в Об’явленні Івана святого маємо свідоцтво: «І кликнули вони гучним голосом, кажучи: “Аж доки, Владико святий та правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу?”» Далеко швидше постають за нами, коли їх про заступництво і про молитви за нас до Бога просимо.

Запитання

А як святі знають про молитви і потреби наші?

Відповідь

Душі святих, які відійшли з цього світу, хоч з властивостей своїх могли б нестатків наших не знати, але оскільки ангелам [вони] подібні, котрим ласка Божа позичає те, що знають про всі справи і нестатки наші, і  через  т у  ж  в і д  Бога  їм позичену  ласку, молитви, милостині й інші добрі вчинки наші перед Маєстат Божий приносять, отож відають про молитви і потреби наші. А над те, коли на цьому світі живучи і перешкоди великі маючи, знали й відали з ласки Божої, чого кому треба було і що хто чинить, далеко швидше в більшій та невідмінній ласці Божій тепер будучи, знають нестатки наші і про нас до Господа Бога, як вірні Його слуги і близькі приятелі, вдаються, про що просторіше – у Катехизмі Великому.