чинити, однак, на вияв великої доброти Своєї, створив їх. У людині ж те відав, що не тільки мала проявитися через відкуплення більша Божа доброта, але людина, за природою своєю і в особі Сина Божого, мала сісти по правиці Маєстату Божого; і ангели мали перед ним поклонятися як перед Паном своїм, через що ані злість диявольська, ані гріх людський створенню не перешкодили.

Запитання

Чи всі речі Господь Бог у догляді своєму має?

Відповідь

Хоча про те вище оповідалося, однак є так насправді: найменші-бо речі Господь Бог має у правиці Своїй і ними завідує, згідно науки самого ж Спасителя: «Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано».

Запитання

Чому ж Господь Бог, маючи людину у догляді, допустив їй у гріх впасти?

Відповідь

Було призначено час на досвідчення людині, якого не дотри­мала, не бувши ще стверджена у ласці і залишаючись у власнім розумі